Brønnstrømmen fra et reservoar kan inneholde sand, vann, olje og gass. Før vi kan bruke oljen eller gassen, må vi skille disse fire materialene fra hverandre. Denne prosessen foregår i separatorer som er 20 meter lange og veier over 100 tonn.

Engineerium

Engineerium er et interaktivt opplevelsessenter og vitensenter som ligger i nærheten av Fornebuporten og som driftes av Fornebuporten Soft Services. Hos oss kan du lære om historien til Aker-selskapene og olje & gass-eventyret i Norge, utforske naturfaglige fenomener og studere hvordan oljeserviceselskaper benytter matematikk og naturfag i praksis. Du kan studere ulike plattformer og utstyr som brukes, spille og lære om energikildene og teste din kunnskap på våre 37 interaktive installasjoner.

I tillegg til det interaktive senteret i 1. etasje består Engineerium av et konferansesenter i 2.etasje med 8 møterom for utleie. Vi tilbyr og barnebursdager, guidede turer og tar gjerne imot skoleklasser eller barnehager.

Engineerium har åpent 6 dager i uken og er gratis å besøke i åpningstidene.
Besøk hjemmesiden til Engineerium for å lære mer.

Engineerium driftes av FP Soft Services.